[1] Alapítvány nyilvántartási száma

01-01-0013077

[2] Alapítvány típusa:

alapítvány

[3] Alapítvány formája:

alapítvány

[4] Alapítvány neve:

Kedves Emberiség Közösség az autizmussal élő emberekért Alapítvány

[5] Alapítvány rövidített neve:

Kedves Emberiség Alapítvány

[6] Alapítvány székhelye:

1048 Budapest, Sárpatak u. 14/2. fsz. 2.

[7] Alapítvány célja:

7.1 Az Alapítvány támogatja az autizmus spektrumzavarral élők, illetve
gondviselőik, családjaik, környezetük jobb ellátását és gondozását, valamint támogatásával
lehetővé teszi, hogy a mindennapi természetbeni, egészségügyi, anyagi, illetve életmódbeli problémáik csökkenhessenek.

7.2 Az autisták fejlesztésével, nevelésével, foglalkoztatásával, gondozásával kapcsolatos tapasztalati és szakmai ajánlások megismerése, átvétele, és
továbbfejlesztése, azok megszervezése és biztosítása.

7.3 A magyar szociális ellátórendszerek és a magánintézmények is ismertetése, a vonatkozó jogszabályok összefoglalása, ismertetése, és a felmerülő problémákra tanácsadás. Az autista fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlősége érdekében folytatott tevékenység. Felajánlások megszervezése, kampányok tervezése és szervezése, valamint alapítványokkal és közéleti kapcsolatokkal való együttműködés, kapcsolódva a nemzeti köznevelésről szóló jogszabályban, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét biztosító jogszabályban, valamint a szociális igazgatásról szóló és a gyermekek védelméről szóló jogszabályban és a hozzájuk kapcsolódó rendeletekben foglaltakra figyelemmel.

7.4 Engedélyköteles és egyéb, az autizmus spektrum zavarral élők és családjaik számára kidolgozott szolgáltatások megszervezése, és a szolgáltatások nyújtása.

[8] Alapítvány cél szerinti besorolása:

szociális tevékenység

[9] Az alapítvány vagyonfelhasználási módja:

Az alapítvány vagyonának felhasználása során a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik.

Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 100.000.- Ft, azaz: egyszázezer forint készpénz, mely összeget az alapító az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyezett el. Az alapító és a csatlakozók az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatják el és nem követelhetik vissza.

[10] Az alapítvány vagyonfelhasználási mértéke:

Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege, vagy a természetben nyújtott adomány teljes egésze fordítható.

[11] Az alapítványhoz való csatlakozás jellege:

nyílt

[12] Az alapítvány képviselőjének adatai

Név:
Nagy-Ujj Annamária
A képviseleti jog terjedelme:
általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
önálló
A képviselői megbízás időtartama:
határozatlan

[13] Az alapítvány ügyvezető szerve: a kurátor

Név:
Nagy-Ujj Annamária
A megbízás időtartama:
határozatlan

[14] Az alapító okirat kelte:

2020. december 16.